УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Условия за регистрация

За да пазарувате от http://dornejewelryonline.com/, се нуждаете от регистрация в сайта. За нея Ви е необходим имейл. Регистрирайки акаунт, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и освен това получавате допълнителни привилегии , като това да научавате първи за нашите специални оферти и отстъпки. 


След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция Моят профил. Своя адрес за доставка може да промените от там или в момента на поръчка в панел Вашата кошница.

 

DorneJewelryOnline Ви дава възможността да се регистрирате и като юридическо лице като при регистрацията се въвеждат всички фирмени данни необходими за издаването на фактура.

 

 

Доставка

Доставките на територията на България се извършват чрез куриерска служба Speedy в рамките на 2 до 4 работни дни.

При поръчка на стойност над 250,00 лв. доставката е за сметка на DorneJewelryOnline.

При поръчка под посочената стойност доставката е за сметка на клиента в размер на 5,00 лв.
Доставките в рамките на Европейския съюз са в рамките на 7 работни дни. Максималният срок за доставка е 30 работни дни. 

 

 

Начини на плащане

DorneJewelryOnline предоставя следните начини на плащане:

 

Наложен платеж - плащане при получаване на поръчаната стока. Добавя се 1% към общата сума. Услугата важи само за територията на България.

 

Онлайн плащане - чрез виртуален ПОС терминал. Сумата за доставка се удържа автоматично, за поръчки на стойност под 250,00лв.

 

PayPal - директни международни и вътрешни плащания с кредитни карти.

 

Условия за връщане или замяна

Всеки продукт, поръчан от сайта, може да бъде върнат или заменен в срок от 14 дни от датата на получаване. Причините за това може да са: смяна на размера, неудовлетвореност при вида на продукта или промяна на решението относно направената покупка.   При тези условия транспортните такси се поемат от клиента. В случай на грешка от страна на DorneJewelryOnline, транспортните такси се поемат от последните. При замяна, новия модел се изпраща на клиента след като вече закупения бъде върнат. При окончателно върнат продукт клиента получава обратно заплатената от него сума по банков път в рамките на една работна седмица.

 

 

OБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на интернет страницата http://dornejewelryonline.com/

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницата http://dornejewelryonline.com/, наричана за краткост “САЙТЪТ”, преди да я използвате. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ представляват договор между Вас, наричани за краткост „ПОТРЕБИТЕЛ” и http://dornejewelryonline.com/, с който получавате правото да използвате услугите на САЙТА при спазване на условията по-долу. Чрез регистрацията си на САЙТА, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте този САЙТ. http://dornejewelryonline.com/ си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, като изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на САЙТА. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на този САЙТ. Вие получавате правото да използвате услугите на САЙТА единствено за лични/нетърговски цели.


ІІ. Авторски права

Съдържанието в Сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики - e собственост на http://dornejewelryonline.com/ и/или на неговите партньории доставчици, и е защитено с авторски права. Нито една част от този САЙТ не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на http://dornejewelryonline.com/  и/или на неговите партньории доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в този САЙТ са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на http://dornejewelryonline.com/ е непозволено.


ІII. Общо описание на услугите

САЙТЪТ предлага на Потребителя възможност за извършване на онлайн поръчка на стоки и закупуването им от САЙТА. САЙТЪТ Ви предоставя богат избор на реномирани търговски марки с подробни описания и снимков материал, както и да закупите бързо, удобно и лесно харесани от Вас стоки, които ще бъдат доставени до избран от Вас адрес. Този САЙТ е собственост на Дорне ЕООД, търговско дружество упражняващо своята дейност спрямо действащото законодателство.


IV. Конфиденциалност

ДОРНЕ ЕООД е регистриран като администратор на лични данни КЗЛД с номер 419526 

http://dornejewelryonline.com/ гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. http://dornejewelryonline.com/  може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на САЙТА, да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Dorneboutique.com/shop на посочения адрес или e-mail за контакти.


V. Ограничаване на отговорността

http://dornejewelryonline.com/ прави всичко възможно за да поддържа на САЙТА вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. http://dornejewelryonline.com/ не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този САЙТ. http://dornejewelryonline.com/ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият САЙТ съдържа препратки. http://dornejewelryonline.com/ не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.


VI. Регистрация

За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в САЙТА стоки, Потребителят трябва:
Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на САЙТА. При попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯT гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по този параграф, САЙТЪТ има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на изявлението, ПОТРЕБИТЕЛЯT може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

Доставчик ДОРНЕ ЕООД 

Идент. № 202999185

Град София

Адрес 1404 ул.Твърдишки проход 5

МОЛ Юлиян Иванов Иванов


Наскоро прегледани

Няма продукти
Сравни 0